Jag heter Åsa Rönnmark och har varit en yogini 16 år.

Att yoga är en del av mitt liv som har fått växa fram och växa sig stark med åren. Jag var 20 år då jag provade på meditation och yoga för första gången. Jag fann direkt att det gav mig någonting mer meningsfullt och större än träning och en hjälp att skapa harmoni och lugn inom mig.

Jag har med åren hunnit praktisera flera av de fysiska formerna inom yogan så som ashtanga-, hatha- och yin yoga. Den yogaform jag har fastnat mest för och som jag undervisar främst i idag är en flödande form av hatha yoga men med variation och inslag ur yin-och ashtanga yogan.

Jag har en certifiering som yogalärare med fördjupning som yogaterapeut på 300 timmar (RYT 300) enligt det internationella nätverket Yoga Alliances certifieringsmodell.  Metoden jag har valt för min utbildning är klassisk indisk hatha yoga ur Rishikesh serien  från Kaivalyadhama insititutet. Med en klassisk hatha yoga grund och med rötter i de indiska metoderna vid Kaivalyadhama så känner jag att jag har en bra plattform för att kunna dela med mig av yogan på ett brett plan. Jag känner mig trygg i min bas och kan därför tillåta mig att vara kreativ när jag delar med mig av yogan och jag fylls av glädje när jag kan skapa klasser fyllda av flöde och lekfullhet men även med grundande djup och välbehövlig vila.

Min examen i yogaterapi innebär att jag kan skräddarsy yogan utifrån individers eller gruppers olika behov. Ofta är yogaterapi ett fint komplement till annan behandling vid olika psykosomatiska besvär så som stress, utbrändhet, PMS, graviditet, klimakterium och ångest med mera. Yogaterapin kan även hjälpa till, balansera och underlätta vid fysiska åkommor som högt eller lågt blodtryck, reumatism och ischias till exempel.

Yogan är en holistisk lära och livssyn vilket innebär att den innehåller olika delar, precis som livet. Den fysiska formen (rörelserna) är en del av yogan och det är den vi främst tänker på här i västvärlden då vi talar om begreppet yoga. För mig har yogan med åren utvecklats och blivit en livsstil och ett förhållningssätt till livet som jag tar med mig även utanför min matta. Att yoga med mig innebär därför att du som elev förutom den fysiska yogan under ett yogapass kan få med dig lite eftertanke, meditation och vila (dhyana), lite energigivande och tankerensande andningsövningar (pranayama) och lite livsåskådning (yama, niyama). Jag vill kunna dela med mig av, och ge mina elever en upplevelse av ökad rörlighet, flexibilitet och styrka både fysiskt och psykiskt.

För mig på ett personligt plan så har yogan inneburit så mycket. Jag har gått igenom kriser och sorg. En relaterad till svår sjukdom i min innersta krets i familjen, och en annan då jag förlorade en av de personer som stod mig närmast i livet. Jag har genom att ha yogan så nära till hands kunnat tillåta mig att känna, att våga känna och släppa fram och bearbeta min sorg, ångest, panik och ensamhet. Funnit vägen till möjligheter och ljus när allting fallit.

Jag ser på yogan som ett verktyg och en trygghet som är fantastisk att ha med sig i livet och jag vill så gärna dela med mig av den till andra. Jag växer när jag ser andra finna styrka, lugn, harmoni och tilltro till sig själva, sin kropp och till livet.

” You don´t practice yoga to get better at yoga. You practice yoga to get better at living.”